Viktig Informasjon

Med virkning fra 01.11.14 har ALD Automotive AS overtatt ansvaret for all kundeoppfølging for First Lease AS – Hertz Lease. Det betyr i praksis at alt fra fakturering til daglig oppfølging av praktiske spørsmål og gjøremål med deg som kunde, vil bli ivaretatt av ALD Automotive AS.

Bakgrunnen for denne endringen er ganske enkel. Dagens konkurranse situasjon domineres av store banker og finansinstitusjoner. Det gjør fremtidsperspektivene for en relativt liten aktør som First Lease AS – Hertz Lease svært utfordrende.

Vi er svært glade for at vi har kommet til en avtale med ALD Automotive AS, hvor vi vet at alle våre kunder vil være i de aller beste hender.

Nærmere informasjon vil bli sendt alle våre kunder direkte fra ALD Automotive AS.

Nytt telefonnummer for kontakt i forbindelse med din bil vil være 67 10 87 00